សេវាក្នុងពិធីមង្គលនានា

19 មេសា 2018, 21:41
R 40000

យើងខ្ញុំបានបង្កើត " មង្គល " នេះឡើងតាំងពីឆ្នាំ២០១០មកម្លេះ ក្នុងគោលបំណងស្វែងរកការងារក្រៅម៉ោងសិក្សាជូននិស្សិតអាហារូបករណ៍(ក្រីក្រ) ដែលមកពីបណ្តាខេត្តនានា។

យើងខ្ញុំ មានផ្តល់ជូននូវសេវាដូចខាងក្រោមនេះ៖

១ ពិធីការ

២ បម្រើភេសជ្ជះ

៣ បម្រើទឹកកក

៤ អ្នកគ្រប់គ្រងតុម្ហូប

៥ អ្នកគ្រប់គ្រងស្តុកឬឃ្លាំង

៦ អ្នកគ្រប់គ្រងទូទៅ

 

Facebook Share
អត្ថបទទំនាក់ទំនង