ជីលាមកគោ

19 មេសា 2018, 21:40
R ១២០០០

ដោយមើលឃើញលំហូរចេញនូវលាមកគោរាល់ថ្ងៃទៅប្រទេសវៀតណាម និងដើម្បីជាប្រយោជន៍ដល់ប្រជាកសិករខ្មែរនៅទូទាំងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាផង ក៏ដូចជាការជម្រុញសម្រាប់ការប្រើប្រាស់ជីធម្មជាតិខ្មែរយើងដែលមានស្រាប់ ជីលាមកគោស្ងួត ១០០% ត្រូវបានបង្កើត​ឡើងដោយប្រជាកសិករផ្ទាល់ នៅភូមិចុងកាត់មាត់ញ៉កមួយ ស្ថិតនៅក្នុងស្រុកពាមជរ ជាប់ព្រំប្រទល់ប្រទេសវៀតណាម។

សារប្រយោជន៍៖

- ធ្វើឲ្យដីធូរ ជួយឲ្យការរីកលូតលាស់បានឆាប់រហ័ស

- បង្កើ់នគុណភាពដី តាមបែបធម្មជាតិ 

- ជួយបង្កើនទិន្នផលដំណាំបន្លែផ្លែឈើ។ល។

Facebook Share
អត្ថបទទំនាក់ទំនង