ត្រសក់ផ្អែម (Melon)

19 មេសា 2018, 06:42
R ១០០០០

ត្រសក់ផ្អែម(Melon)៖

- ត្រូវបានដាំដុះនៅចំណុចដីខ្មៅ ភូមិកំពង់ឡឺ ឃុំអូរដា ស្រុកកំរៀង ខេត្តបាត់ដំបងលើផ្ទៃដីកន្លះហិចតា

- ដាំដោយកសិករម្ចាស់ភូមិផ្ទាល់ មិនមានបន្ថែមសារជាតិបន្ថែមរសជាតិនោះទេ គឺដាំដុះតាមរបៀបគ្រួសារ

-​ បច្ចុប្បន្ននេះ ក្រុមកសិករនេះ គាត់ដាំតែពូជទុំលឿងតែប៉ុណ្ណោះ។

សារប្រយោជន៍នៃការទទួលទានផ្លែត្រសក់ផ្អែម៖

1. Anti Aging​​​​​                    7. Lecopen Source                           13.Stomachache Reliever    19. Normalizing the blood Pressure

2. Diet Solution                8. Prevent Diabetes                           14. Keeping Your Kidney     20. Healthy Bone and Teeth

3. Anti Cancer                 9. Smoothing Your Digestion System  15. Source Collagen

4. Prevent Heart Attack    10. Inner Beauty                                16. Reduce Nausea

5. Healthy Eye                11. Maintain Your Health                     17. Prevent Dehydration

6. Prevent Impotent          12. Fighting Free Radical                    18. Prevent Constipation

Source:http://invorma.com/14-healthy-benefits-of-melon/

Facebook Share
អត្ថបទទំនាក់ទំនង